Tủ bếp Laminate ML 97

3.800.000

Loại tủ bếp: Tủ bếp Laminate
Chất liệu thùng tủ:MDF lõi xanh
Chất liệu cánh tủ:MDF lõi xanh phủ Laminate
Giá tủ trên: 3.200.000 VNĐ/ mét dài
Giá tủ dưới: 3.800.000 VNĐ/ mét dài