Hiển thị 1–24 của 36 kết quả

-25%
3.250.000 2.438.000

Thương hiệu: EuroGold C040245
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Hệ giá khô 2 tầng inox cánh mở
Vật liệu: inox
Kích thước: R414 * S500 * C(600-750) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
3.580.000 2.685.000

Thương hiệu: EuroGold C040260
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Hệ giá khô 2 tầng inox cánh mở
Vật liệu: inox
Kích thước: R564 * S500 * C(600-750) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
3.580.000 2.685.000

Thương hiệu: EuroGold M040245
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Hệ giá khô 2 tầng inox hộp cánh mở
Vật liệu: inox
Kích thước:  R414 * S500 * C(600-750) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
3.910.000 2.933.000

Thương hiệu: EuroGold M040260
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Hệ giá khô 2 tầng inox hộp cánh mở
Vật liệu: inox
Kích thước: R564 * S500 * C(600-750) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
10.890.000 8.168.000

Thương hiệu: EuroGold MX0645
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô hộp cánh mở phay xước mờ 6 tầng
Vật liệu: inox
Kích thước:  R340 * S480 * C(1780 – 2080) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
10.410.000 7.808.000

Thương hiệu: EuroGold MP040445
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox 304 cánh mở 4 tầng
Vật liệu: inox
Kích thước: R415 * S500 * C(1150-1550) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
12.450.000 9.338.000

Thương hiệu: EuroGold MP040645
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox 304 cánh mở 6 tầng
Vật liệu: inox 304 (đệm chống trượt)
Kích thước: R415 * S500 * C(1150-1550) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
15.230.000 11.423.000

Thương hiệu: EuroGold MP040660
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox 304 cánh mở 6 tầng
Vật liệu: inox 304 (đệm chống trượt)
Kích thước: R564 * S500 * C(1150-1550) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
10.850.000 8.138.000

Thương hiệu: EuroGold EP80645
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox 304 cánh mở 6 tầng
Vật liệu: inox 304 (đệm chống trượt)
Kích thước: R415 * S500 * C(1650-1950) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
11.830.000 8.873.000

Thương hiệu: EuroGold EP80660
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox nan cánh mở 6 tầng
Vật liệu: inox 304
Kích thước: R564 * S500 * C(1650-1950) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
10.500.000 7.875.000

Thương hiệu: EuroGold MC040645
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox cánh mở 6 tầng
Vật liệu: inox 304
Kích thước: R415 * S500 * C(1650-1950) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
12.100.000 9.075.000

Thương hiệu: EuroGold MC040660
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox cánh mở 6 tầng
Vật liệu: inox 304
Kích thước: R564 * S500* C(1650-1950) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
7.700.000 5.775.000

Thương hiệu: EuroGold M040445
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox cánh mở 4 tầng
Vật liệu: inox 304
Kích thước: R415 * S500 * C(1150-1550) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
9.200.000 6.900.000

Thương hiệu: EuroGold M040460
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox cánh mở 4 tầng
Vật liệu: inox 304
Kích thước: R564 * S500* C(1150-1550) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
8.500.000 6.375.000

Thương hiệu: EuroGold M040645
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox cánh mở 6 tầng
Vật liệu: inox 304
Kích thước: R415 * S500 * C(1650-1950) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
10.300.000 7.725.000

Thương hiệu: EuroGold M040660
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox cánh mở 6 tầng
Vật liệu: inox 304
Kích thước: R564 * S500 * C(1650-1950) mm
Bảo hành: 2 năm

8.700.000

Thương hiệu: Eurokit TK.24D
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox 2 cánh 6 tầng
Chất liệu: Inox
Kích thước 450*520*1650-1950 mm
Bảo hành 2 năm

-25%
8.600.000 6.450.000

Thương hiệu: EuroGold EU11645
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox cánh mở 6 tầng
Vật liệu: inox 304
Kích thước: R415 * S500 * C1850 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
7.600.000 5.700.000

Thương hiệu: EuroGold M030440
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox hộp cánh rút
Vật liệu: inox 304
Kích thước: R350 * S480 * C(1150-1350) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
8.400.000 6.300.000

Thương hiệu: EuroGold M030640
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox hộp cánh rút
Vật liệu: inox 304
Kích thước: R350 * S480 * C(1700-2000) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
7.000.000 5.250.000

Thương hiệu: EuroGold EG80445
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox nan cánh mở
Vật liệu: inox 304
Kích thước: R415 * S500 * C(1150-1550) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
8.200.000 6.150.000

Thương hiệu: EuroGold EG80445S
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox nan cánh mở 4 tầng
Vật liệu: inox 304
Kích thước: R415 * S500 * C(1150-1550) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
7.600.000 5.700.000

Thương hiệu: EuroGold EG80460
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox nan cánh mở 4 tầng
Vật liệu: thép mạ crom
Kích thước: R515 * S500 * C(1150-1450) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
7.600.000 5.700.000

Thương hiệu: EuroGold EG90440S
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox nan cánh mở 4 tầng
Vật liệu: inox 304
Kích thước: R350 * S500 * C(1150-1350) mm
Bảo hành: 2 năm