Hiển thị 25–36 của 36 kết quả

-25%
7.600.000 5.700.000

Thương hiệu: EuroGold EG80645
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox nan cánh mở 6 tầng
Vật liệu: inox 304
Kích thước: R415 * S500 * C(1650-1950) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
9.000.000 6.750.000

Thương hiệu: EuroGold EG80645S
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox nan cánh mở 6 tầng
Vật liệu: inox 304
Kích thước: R415 * S500 * C(1650-1950) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
8.000.000 6.000.000

Thương hiệu: EuroGold EG80660
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox nan cánh mở 6 tầng
Vật liệu: inox 304
Kích thước: R515 * S500 * C(1650-1950) mm
Bảo hành: 2 năm

9.400.000

Thương hiệu: Eurokit TK.24A
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox nan 6 tầng
Chất liệu: Inox
Kích thước 415*500*(1.650-1.950)
Bảo hành 2 năm

-25%
8.600.000 6.450.000

Thương hiệu: EuroGold EG90640S
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox nan cánh rút 6 tầng
Vật liệu: inox 304
Kích thước: R350 * S500 * C(1650-1950) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
15.000.000 11.250.000

Thương hiệu: EuroGold EV180640
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ kho inox nan dẹt 6 tầng cánh rút mở xoay hai hướngg
Vật liệu: inox 304
Kích thước: R340 * S480 * C(1780-2080) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
6.300.000 4.725.000

Thương hiệu: EuroGold EV445SQ
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox nan vuông cánh mở
Vật liệu: inox 304
Kích thước: R415 * S500 * C(1150-1550) mm
Bảo hành: 2 năm

10.800.000

Thương hiệu: Eurokit TK.24A VIP
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox nan tròn 6 tầng
Chất liệu: Inox
Kích thước 415*500*(1.650-1.950)
Bảo hành 2 năm

-25%
9.850.000 7.388.000

Thương hiệu: EuroGold MA0645
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô hộp cánh mở 6 tầng
Vật liệu: inox
Kích thước:  R340 * S480 * C(1780 – 2080) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
11.750.000 8.813.000

Thương hiệu: EuroGold MP040460
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox 304 cánh mở 4 tầng
Vật liệu: inox
Kích thước: R564 * S500 * C(1150-1550) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
8.500.000 6.375.000

Thương hiệu: EuroGold MC040445
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox cánh mở 4 tầng
Vật liệu: inox 304
Kích thước: R415 * S500 * C(1150-1550) mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
10.500.000 7.875.000

Thương hiệu: EuroGold MC040460
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Tủ đồ khô inox cánh mở 4 tầng
Vật liệu: inox 304
Kích thước: R564 * S500 * C(1150-1550) mm
Bảo hành: 2 năm