Faster

Hiển thị 1–24 của 37 kết quả

10.990.000

Bếp điện từ Faster FS 668HI
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Bếp điện từ đôi
Công suất bếp:  2300W/1 bếp
Kích thước bếp: 710 x 410mm
Bảo hành: 2 năm

5.312.000

Thương hiệu: Faster FS-201S (FS204S)
Màu sắc: Đen
Loại bếp: Bếp gas âm - 2 lò
Công suất bếp: 2x4KW
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 730mm x 430mm
 

9.450.000

Bếp từ domino Faster FS 223DI
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Bếp từ domino  2 vùng nấu
Công suất bếp:  1200W-1800W
Kích thước bếp: 510x300mm
Bảo hành: 2 năm

4.990.000

Bếp từ đơn Faster FS 113DI
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Bếp từ đơn
Công suất bếp:  2000W
Kích thước bếp: 510x300mm
Bảo hành: 2 năm

1.600.000

Bếp từ Faster FS 188
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Bếp từ đơn
Công suất bếp:  2200W/1 bếp
Kích thước bếp: 370*290 *45mm
Bảo hành: 2 năm

25.990.000

Bếp từ Faster FS 741 G
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Bếp từ đôi
Công suất bếp:  2300W/1 bếp
Kích thước bếp: 730 x 420mm
Bảo hành: 2 năm

13.990.000

Bếp từ Faster FS 218MI
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Bếp từ đôi
Công suất bếp:  1800W/1 bếp
Kích thước bếp: 710*410mm
Bảo hành: 2 năm

8.900.000

Bếp từ Faster FS 288I
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Bếp từ đôi
Công suất bếp:  2000W/1 bếp
Kích thước bếp: 710*410mm
Bảo hành: 2 năm

14.990.000

Bếp từ Faster FS 366I
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Bếp điện từ đôi
Công suất bếp:  2000W/1 bếp
Kích thước bếp: 730 x 430mm
Bảo hành: 2 năm

9.990.000

Bếp từ Faster FS 600I
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Bếp điện từ đôi
Công suất bếp:  2000W/1 bếp
Kích thước bếp: 600x400mm
Bảo hành: 2 năm

15.500.000

Bếp từ Faster FS 613SI
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Bếp điện từ đôi
Công suất bếp:  1800W/1 bếp
Kích thước bếp: 590x520mm
Bảo hành: 2 năm

10.990.000

Bếp từ Faster FS 628I
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Bếp từ đôi
Công suất bếp:  2000W/1 bếp
Kích thước bếp: 710*410mm
Bảo hành: 2 năm

14.990.000

Bếp từ Faster FS 660I
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Bếp điện từ đôi
Công suất bếp:  2000W/1 bếp
Kích thước bếp: 600 * 400 mm
Bảo hành: 2 năm

13.890

Bếp từ Faster FS 666I
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Bếp điện từ đôi
Công suất bếp:  2000W/1 bếp
Kích thước bếp: 730*430mm
Bảo hành: 2 năm

10.990.000

Bếp từ Faster FS 668I
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Bếp từ đôi
Công suất bếp:  2000W/1 bếp
Kích thước bếp: 710 x 410mm
Bảo hành: 2 năm

15.990.000

Bếp từ Faster FS 686i
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Bếp từ đôi
Công suất bếp:  2000W/1 bếp
Kích thước bếp: 730mmx430mm,
Bảo hành: 2 năm

12.500.000

Bếp từ Faster FS 688I
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Bếp điện từ đôi
Công suất bếp:  2000W/1 bếp
Kích thước bếp: 730*430mm,
Bảo hành: 2 năm

13.600.000

Bếp từ Faster FS 712I
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Bếp từ đôi
Công suất bếp:  2000W/1 bếp
Kích thước bếp: 730*430mm
Bảo hành: 2 năm

14.500.000

Bếp từ Faster FS 722I
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Bếp từ đôi
Công suất bếp:  2000W/1 bếp
Kích thước bếp: 730mmx430mm,
Bảo hành: 2 năm

16.900.000

Bếp từ Faster FS 722SI
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Bếp từ đôi
Công suất bếp:  2000W/1 bếp
Kích thước bếp: 730mmx430mm,
Bảo hành: 2 năm

14.900.000

Bếp từ Faster FS 723I
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Bếp từ đôi
Công suất bếp:  2000W/1 bếp
Kích thước bếp: 730mmx430mm,
Bảo hành: 2 năm

17.500.000

Bếp từ Faster FS 723SI
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Bếp từ đôi
Công suất bếp:  2000W/1 bếp
Kích thước bếp: 730mmx430mm,
Bảo hành: 2 năm

22.900.000

Bếp từ Faster FS 741 GI
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Bếp từ đôi
Công suất bếp:  2300W/1 bếp
Kích thước bếp: 730*420mm
Bảo hành: 2 năm

16.500.000

Bếp từ Faster FS 744M
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Bếp điện từ đôi
Công suất bếp:  2200W/1 bếp
Kích thước bếp: 730 x 420mm
Bảo hành: 2 năm