Goldnox

Hiển thị 1–24 của 63 kết quả

-5%
2.200.000 2.100.000

Thương hiệu: Goldnox-G7350
Made in: Trung Quốc
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén inox
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 730 x 500 x 220 mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 3 năm

2.100.000

Thương hiệu: Goldnox-G10046
Made in: Đài Loan
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén inox
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 1000 x 460 x 230 mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 1 năm

3.340.000

Thương hiệu: Goldnox-G10046A
Made in: Đài Loan
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén inox
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 1000 x 460 x 230 mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 1 năm

1.900.000

Thương hiệu: Goldnox-G10050
Made in: Đài Loan
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén inox
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 1000 x 500 x 230 mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 1 năm

3.340.000

Thương hiệu: Goldnox-G10050
Made in: Đài Loan
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén inox
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 1000 x 500 x 230 mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 1 năm

3.340.000

Thương hiệu: Goldnox-G10448
Made in: Đài Loan
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén inox
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 1040 x 480 x 230 mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 1 năm

3.480.000

Thương hiệu: Goldnox-G104050
Made in: Đài Loan
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén inox
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 1040 x 500 x 230 mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 1 năm

2.600.000

Thương hiệu: Goldnox-G0546
Made in: Đài Loan
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén inox
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 1050 x 460 x 230 mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 1 năm

2.800.000

Thương hiệu: Goldnox-G11045
Made in: Đài Loan
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén inox
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 1100 x 450 x 220 mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 1 năm

2.740.000

Thương hiệu: Goldnox-G11050
Made in: Đài Loan
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén inox
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 1100 x 500 x 230 mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 1 năm

3.420.000

Thương hiệu: Goldnox-G11050A
Made in: Đài Loan
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén inox
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 1100 x 500 x 230 mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 1 năm

3.060.000

Thương hiệu: Goldnox-G12050
Made in: Đài Loan
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén inox
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 1200 x 500 x 230 mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 1 năm

3.060.000

Thương hiệu: Goldnox-G12050A
Made in: Đài Loan
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén inox
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 1200 x 500 x 230 mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 1 năm

3.300.000

Thương hiệu: Goldnox-G12050B
Made in: Đài Loan
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén inox
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 1200 x 500 x 230 mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 1 năm

3.060.000

Thương hiệu: Goldnox-G12050D
Made in: Đài Loan
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén inox
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 1200 x 500 x 230 mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 1 năm

3.500.000

Thương hiệu: Goldnox-G12050E
Made in: Đài Loan
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén inox
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 1200 x 500 x 230 mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 1 năm

3.500.000

Thương hiệu: Goldnox-G12050F
Made in: Đài Loan
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén inox
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 1200 x 500 x 230 mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 1 năm

3.200.000

Thương hiệu: Goldnox-G12250
Made in: Đài Loan
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén inox
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 1220 x 500 x 230 mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 1 năm

760.000

Thương hiệu: Goldnox-G4240
Made in: Trung Quốc
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 420x400x200mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 3 năm

-11%
920.000 820.000

Thương hiệu: Goldnox-G4710
Made in: Trung Quốc
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén inox
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 470 x 410 x 220 mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 3 năm

-9%
1.060.000 960.000

Thương hiệu: Goldnox-G5045
Made in: Trung Quốc
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén inox
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 500 x 450 x 220 mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 3 năm

-8%
1.300.000 1.200.000

Thương hiệu: Goldnox-G6042
Made in: Đài Loan
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén inox
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 600 x 420 x 220 mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 1 năm

-8%
1.200.000 1.100.000

Thương hiệu: Goldnox-G6045
Made in: Trung Quốc
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén inox
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 600 x 450 x 210 mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 3 năm

1.720.000

Thương hiệu: Goldnox-G6844
Made in: Đài Loan
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén inox
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 680 x 440 x 230 mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 1 năm