Hiển thị 73–96 của 97 kết quả

-10%
4.950.000

Thương hiệu: PHGLock™ FP5290
Thiết kế và công nghệ: Australia
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ - vân tay
Màu sắc: Inox
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 3 năm
Kích thước: 293mm x 38mm x 30 mm

-10%
5.200.000

Thương hiệu: PHGLock™ FP5292
Thiết kế và công nghệ: Australia
Loại sản phẩm: Khóa điện tử cửa nhôm  thẻ từ, mã số, vân tay, chìa khóa cơ
Màu sắc: Đen, Bạc
Bảo hành: 3 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 332mm x 40mm x 31 mm

6.210.000

Thương hiệu: PHGLock™ FP5292B
Thiết kế và công nghệ: Australia
Loại sản phẩm: Khóa điện tử cửa nhôm  thẻ từ, mã số, vân tay, chìa khóa cơ
Màu sắc: Đen
Bảo hành: 3 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 330mm x 40mm x 31 mm

-15%
4.675.000

Thương hiệu: PHGLock™ FP5293
Thiết kế và công nghệ: Australia
Loại sản phẩm: Khóa điện tử cửa nhôm  thẻ từ, mã số, vân tay, chìa khóa cơ
Màu sắc: Đen. Vàng, Bạc
Bảo hành: 3 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 332mm x 40mm x 34 mm

6.900.000

Thương hiệu: PHGLock™ FP5295
Thiết kế và công nghệ: Australia
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ - vân tay
Màu sắc: Inox
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 3 năm
Kích thước: 332mm x 40mm x 34 mm

3.500.000

Thương hiệu: PHGLock™ FP6021
Thiết kế và công nghệ: Australia
Loại sản phẩm: Khóa điện tử cửa nhôm  thẻ từ, mã số, vân tay, chìa khóa cơ
Màu sắc: Hồng, Đen Xám
Bảo hành: 3 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 230mm x 63.5mm x 20 mm

8.900.000

Thương hiệu: PHGLock™ FP6060
Thiết kế và công nghệ: Australia
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ - vân tay
Màu sắc: Inox
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 3 năm
Kích thước: 415mm x 80mm x 77 mm

-8%
5.500.000

Thương hiệu: PHGLock™ FP6501
Thiết kế và công nghệ: Australia
Loại sản phẩm: Khóa điện tử cửa nhôm  thẻ từ, mã số, vân tay, chìa khóa cơ
Màu sắc: Đen Bạc
Bảo hành: 3 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 363mm x 78mm x 26 mm

8.900.000

Thương hiệu: PHGLock™ FP8012
Thiết kế và công nghệ: Australia
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ - vân tay
Màu sắc: Inox
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 3 năm
Kích thước: 285mm x 60mm x 20 mm

-10%
32.994.000

Thương hiệu: PHGLock™ FP8080
Thiết kế và công nghệ: Australia
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ - vân tay
Màu sắc: Inox
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 3 năm
Kích thước: 665mm x 85mm x 38 mm

8.900.000

Thương hiệu: PHGLock™ FP8110
Thiết kế và công nghệ: Australia
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ - vân tay
Màu sắc: Inox
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 3 năm
Kích thước: 319mm x 76mm x 28 mm

-10%
4.950.000

Thương hiệu: PHGLock™ FP8161
Thiết kế và công nghệ: Australia
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ - vân tay
Màu sắc: Inox
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 3 năm
Kích thước: 280mm x 74mm x 25 mm

-15%
10.200.000

Thương hiệu: PHGLock™ FP9090
Thiết kế và công nghệ: Australia
Loại sản phẩm: Khóa điện tử cửa nhôm  thẻ từ, mã số, vân tay, chìa khóa cơ
Màu sắc: Đen
Bảo hành: 3 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 367mm x 84mm x 73 mm

-15%
4.845.000

Thương hiệu: PHGLock™ FP9190
Thiết kế và công nghệ: Australia
Loại sản phẩm: Khóa điện tử cửa nhôm  thẻ từ, mã số, vân tay, chìa khóa cơ
Màu sắc: Đen
Bảo hành: 3 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 162mm x 71mm x 17 mm

2.600.000

Thương hiệu: PHGLock™ KR8131
Thiết kế và công nghệ: Australia
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ - vân tay
Màu sắc: Inox
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 3 năm
Kích thước: 301mm x 75mm x 15 mm

5.300.000

Thương hiệu: Samsung SHP DP520
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ
Màu sắc: Đen
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 81x302x66mm(WxHxD)

11.100.000

Thương hiệu: SAMSUNG SHP DP 738
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Vân tay, Mã số, Chìa cơ, Điện thoại Bluetooth
Màu sắc: Đỏ
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 88mm(X400mmX57.5mm

16.600.000

Thương hiệu: Samsung SHS DP609 AS/EN
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ- smartphone
Màu sắc: Đen bạc
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 86.2(W) X 391(H) X 68.5(D)mm

8.580.000

Thương hiệu: Samsung SHS P727
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ- smartphone
Màu sắc: Bạc, Vàng
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 81x306x780mm(WxHxD)

7.800.000

Thương hiệu: Samsung SHS 705 FMK/EN
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ-vân tay
Màu sắc: Đen
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 81.3 x 318 x 75mm(WxHxD)

5.450.000

Thương hiệu: Samsung SHS H505FMK/EN
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ - điều khiên từ xa
Màu sắc:  Đen
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước:  81x302x66mm(WxHxD)

8.300.000

Thương hiệu: Samsung SHS P717
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ- điều khiển từ xa
Màu sắc: Bạc, Vàng
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 81x306x780mm(WxHxD)

5.500.000

Thương hiệu: Samsung SHS-3321
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ
Màu sắc:  Đen
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 78x183x87mm(WxHxD

7.800.000

Thương hiệu: Samsung SHS H635FMS/EN
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ
Màu sắc: Bạc
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước:  81x302x66mm(WxHxD)

0906.764.333