Thiết kế nội thất nhà phố chị Hằng Bà Rịa

Tên công trình: Thiết kế nội thất nhà phố chị Hằng

Địa điểm : Ngãi Giao – Bà Rịa Vũng Tàu

Hạng mục : Phòng khách, phòng bếp, 2 phòng ngủ,WC

Diện tích: 150m2

Phong cách: Hiện đại

Chủ đầu tư: Chị Hằng

Địa điểm : Ngãi Giao – BThiết kế nội thất nhà phố chị Hằng Bà Rịa 22 Thiết kế nội thất nhà phố chị Hằng Bà Rịa 23 Thiết kế nội thất nhà phố chị Hằng Bà Rịa 24 Thiết kế nội thất nhà phố chị Hằng Bà Rịa 25 Thiết kế nội thất nhà phố chị Hằng Bà Rịa 26 Thiết kế nội thất nhà phố chị Hằng Bà Rịa 27 Thiết kế nội thất nhà phố chị Hằng Bà Rịa 28 Thiết kế nội thất nhà phố chị Hằng Bà Rịa 29 Thiết kế nội thất nhà phố chị Hằng Bà Rịa 30 Thiết kế nội thất nhà phố chị Hằng Bà Rịa 31 Thiết kế nội thất nhà phố chị Hằng Bà Rịa 32 Thiết kế nội thất nhà phố chị Hằng Bà Rịa 33 Thiết kế nội thất nhà phố chị Hằng Bà Rịa 34 Thiết kế nội thất nhà phố chị Hằng Bà Rịa 35 Thiết kế nội thất nhà phố chị Hằng Bà Rịa 36 Thiết kế nội thất nhà phố chị Hằng Bà Rịa 37 Thiết kế nội thất nhà phố chị Hằng Bà Rịa 38 Thiết kế nội thất nhà phố chị Hằng Bà Rịa 39 Thiết kế nội thất nhà phố chị Hằng Bà Rịa 40 Thiết kế nội thất nhà phố chị Hằng Bà Rịa 41

 

Đánh giá bài viết
0906.764.333