Tủ bếp Melamine

Hiển thị tất cả 8 kết quả

2.800.000

Thương hiệu: Tủ bếp Melamine ML 183
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Tủ bếp sản xuất theo yêu cầu
Vật liệu: Melamine
Kích thước tủ: Đo theo yêu cầu
Bảo hành: 2 năm

2.800.000

Thương hiệu: Tủ bếp Melamine ML 184
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Tủ bếp sản xuất theo yêu cầu
Vật liệu: Melamine
Kích thước tủ: Đo theo yêu cầu
Bảo hành: 2 năm

2.800.000

Loại tủ bếp:  Tủ bếp MDF phủ Melamine
Chất liệu thùng tủ: MDF lõi xanh phủ Melamine
Chất liệu cánh tủ: MDF lõi xanh phủ Melamine
Giá tủ trên:  2.200.000 VNĐ/ mét dài
Giá tủ dưới:  2.800.000 VNĐ/ mét dài

2.800.000

Loại tủ bếp:  Tủ bếp Melamine
Chất liệu thùng tủ: MDF lõi xanh
Chất liệu cánh tủ: MDF lõi xanh phủ Melamine
Giá tủ trên:  2.200.000 VNĐ/ mét dài
Giá tủ dưới:  2.800.000 VNĐ/ mét dài

2.800.000

Loại tủ bếp:  Tủ bếp Melamine
Chất liệu thùng tủ: MDF lõi xanh
Chất liệu cánh tủ: MDF lõi xanh phủ Melamine
Giá tủ trên:  2.200.000 VNĐ/ mét dài
Giá tủ dưới:  2.800.000 VNĐ/ mét dài

2.800.000

Loại tủ bếp:  Tủ bếp Melamine
Chất liệu thùng tủ: MDF lõi xanh
Chất liệu cánh tủ: MDF lõi xanh phủ Melamine
Giá tủ trên:  2.200.000 VNĐ/ mét dài
Giá tủ dưới:  2.800.000 VNĐ/ mét dài

2.800.000

Loại tủ bếp:  Tủ bếp gỗ MDF phủ Melamine
Chất liệu thùng tủ: MDF lõi xanh phủ Melamine
Chất liệu cánh tủ: MDF lõi xanh phủ Melamine
Giá tủ trên:  2.200.000 VNĐ/ mét dài
Giá tủ dưới:  2.800.000 VNĐ/ mét dài

2.800.000

Thương hiệu: Tủ bếp Melamine ML 181
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Tủ bếp sản xuất theo yêu cầu
Vật liệu: Melamine
Kích thước tủ: Đo theo yêu cầu
Bảo hành: 2 năm

0906.764.333