máy hút mùi eurosun

Hiển thị tất cả 21 kết quả

-20%
3.672.000

Thương hiệu: Eurosun EU- GN09
Made in:
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò - tráng gương kính
Tiết kiệm gas > 40% gas
Bảo hành: 24 tháng
Kích thước bếp: 730Rx410Sx108C mm

-9%
3.800.000

Thương hiệu: Eurosun EH- 70AF85
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 950m3/h
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 46db
Kích thước bếp: 600/700R x 260S x 40C mm

-16%
4.000.000

Thương hiệu: Eurosun EH- 70AF86
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 950m3/h
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 46db
Kích thước bếp: 700R x 260S x 40C mm

-20%
2.952.000

Thương hiệu: Eurosun EH- 70C05
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 650m3/h
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 46db
Kích thước bếp:  600/700Rx505SX150c mm

-20%
3.320.000

Thương hiệu: Eurosun EH- 70C18
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 650m3/h
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 46db
Kích thước bếp:  700Rx505SX150c mm

-20%
3.100.000

Thương hiệu: Eurosun EH- 70CF19
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 700m3/h
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 46db
Kích thước bếp:  700Rx505Sx150C mm

-15%
6.544.000

Thương hiệu: Eurosun EH- 70F88
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường
Công suất: 1100m3/h
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 48db
Kích thước bếp: 700/900R x 600S x 40C mm

-17%
3.800.000

Thương hiệu: Eurosun EH-70K06S
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắng tường
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 50db
Kích thước bếp: 700/900Rx450Sx450C mm

-24%
4.120.000

Thương hiệu: Eurosun EH- 70K10S
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắng tường
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 48db
Kích thước sản phẩm: 700/900Rx480Sx450-880C mm

-11%
3.800.000

Thương hiệu: Eurosun EH- 70S29W
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Máy hút mùi âm tủ siêu mỏng
Công suất: 750m3/h
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 46db
Kích thước bếp:  700Rx500S mm

-16%
7.512.000

Thương hiệu: Eurosun EH- 90AF81
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 48db
Kích thước bếp: 700/900R x 500S x 40C mm

-16%
6.524.000

Thương hiệu: Eurosun EH- 90AF82
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 48db
Kích thước bếp: 700/900R x 500S x 40C mm

-20%
6.144.000

Thương hiệu: Eurosun EH- 90AF87
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 48db
Kích thước bếp: 700/900Rx500Sx650-1150C mm

-20%
8.760.000

Thương hiệu: Eurosun EH- 90CN72
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường
Công suất: 1200m3/h
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 48db
Kích thước bếp: 900Rx500Sx40C mm

-20%
12.640.000

Thương hiệu: Eurosun EH- 90IL95
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Máy hút mùi đảo, treo độc lập
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 48db
Kích thước bếp: 900R x 600S x 650-1150C mm

-18%
5.000.000

Thương hiệu: Eurosun EH- 90K11E
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 48db
Kích thước bếp: 700/900Rx450Sx450-880C mm

-17%
5.500.000

Thương hiệu: Eurosun EH- 90K15E và 70K15E
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắng tường
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 48db
Kích thước bếp: 700/900Rx500Sx535-1015C mm

-20%
5.032.000

Thương hiệu: Eurosun EH- 90K21B
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắng tường
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 48db
Kích thước bếp: 700/900Rx500Sx535-1015C mm

-10%
5.800.000

Thương hiệu: Eurosun EH- 90K25
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắng tường
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 48db
Kích thước bếp: 700Rx450Sx550-880C mm

-12%
6.000.000

Thương hiệu: Eurosun EH- 90K26
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắng tường
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 48db
Kích thước bếp: 700/900Rx500Sx535-1015C mm

-20%
11.352.000

Thương hiệu: Eurosun EH- 90IL91
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Máy hút mùi đảo, treo độc lập
Công suất: 1200m3/h
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 48db
Kích thước bếp: 900R x 600S x 650-1150C mm