Phụ kiện EuroKit

Hiển thị 1–24 của 46 kết quả

1.200.000

Thương hiệu: Eurokit GK012
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa cố định 2 tầng
Chất liệu: IInox 304
Kích thước phủ bì: 600/700/800/900 mm
Bảo hành 24 tháng

3.400.000

Thương hiệu: Eurokit GK 029C
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa cố định 2 tầng
Chất liệu: IInox 304
Kích thước phủ bì: 600/700/800/900 mm
Bảo hành 24 tháng

8.500.000

Thương hiệu: Eurokit UGIKA-MD
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa di động nâng hạ có khay để đũa, khay hứng nước bằng nhựa
Chất liệu: IInox 304 mờ cao cấp
Kích thước phủ bì: 700/800/900 mm
Bảo hành 24 tháng

11.000.000

Thương hiệu: Eurokit UBS-700/800/900
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa di động nâng hạ gồm khay hứng nước bằng inox có thêm khay để đũa
Chất liệu: IInox 304 xước mờ điện hóa cao cấp
Kích thước phủ bì: 800/900 mm
Bảo hành 24 tháng

10.500.000

Thương hiệu: Eurokit UD800/900M
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa di động nâng hạino mờ
Chất liệu: IInox 304 mờ cao cấp
Kích thước phủ bì: 700/800/900 mm
Bảo hành 24 tháng

7.450.000

Thương hiệu: Eurokit GIKA-BD
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa di động nâng hạ inox mạ crom
Chất liệu: Inox 304
Kích thước phủ bì: 700/800/900 mm
Bảo hành 12 tháng

9.000.000

Thương hiệu: Eurokit UB-700/800/900 BD
Made in: Trung Quốc
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa di động nâng hạ, khay hứng nước bằng nhựa và khay đựng đũa
Chất liệu: IInox 304 ,mạ crom
Kích thước phủ bì: 700/800/900 mm
Bảo hành 12 tháng

11.500.000

Thương hiệu: Eurokit UB-700/800/900 MD
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa di động nâng hạ, khung sườn bằng inox, khay hứng nước bằng inox
Chất liệu: Inox 304 bóng
Kích thước phủ bì: 700/800/900 mm
Bảo hành 24 tháng

10.900.000

Thương hiệu: Eurokit UB-700/800/900 MD
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa di động nâng hạ gồm khay hứng nước bằng inox có thêm khay để đũa
Chất liệu: IInox 304 xước mờ điện hóa cao cấp
Kích thước phủ bì: 800/900 mm
Bảo hành 24 tháng

9.750.000

Thương hiệu: Eurokit UD-700/800/900
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa di động nâng hạ, khay hứng nước bằng nhựa
Chất liệu: IInox 304
Kích thước phủ bì: 700/800/900 mm
Bảo hành 24 tháng

4.000.000

Thương hiệu: Eurokit GK28
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa cố định 2 tầng
Chất liệu: IInox 304 nan vuông
Kích thước phủ bì: 600/700/800/900 mm
Bảo hành 24 tháng

2.750.000

Thương hiệu: Eurokit Model EC
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá đa năng dao thớt gia vị EC 200/250/300/350/400
Chất liệu: Inox 304
Kích thước 170-360 x 450 x 480 mm
Bảo hành 1 năm

3.000.000

Thương hiệu: Eurokit Model EC-M
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá đa năng dao thớt gia vị EC 200/250/300/350/400M
Chất liệu: Inox 304 xước mờ cao cấp
Kích thước 170-360 x 450 x 480 mm
Bảo hành inox vĩnh viễn

2.800.000

Thương hiệu: Eurokit Model EUM-M
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá cắm dao, đựng chai lọ, gia vị ray giảm chấn gắn liền
Chất liệu: Inox 304 xước mờ cao cấp
Kích thước 160-360 x 450 x 480 mm
Bảo hành 2 năm

2.700.000

Thương hiệu: Eurokit ECPL.30
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá để dao thớt gia vị inox bóng nan dẹt ray giảm chấn
Chất liệu: Inox mạ crome
Kích thước 265 x 450 x 480 mm
Bảo hành 2 năm

2.900.000

Thương hiệu: Eurokit ECPL.40
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá để dao thớt gia vị inox bóng nan dẹt ray giảm chấn
Chất liệu: Inox mạ crome
Kích thước 365 x 450 x 480 mm
Bảo hành 2 năm

2.700.000

Thương hiệu: Eurokit JEPL.30
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá để dao thớt gia vị inox bóng nan dẹt ray giảm chấn
Chất liệu: Inox mạ crome
Kích thước 265 x 450 x 480 mm
Bảo hành 2 năm

2.800.000

Thương hiệu: Eurokit JEPL.35
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá để dao thớt gia vị inox bóng nan dẹt ray giảm chấn
Chất liệu: Inox mạ crome
Kích thước 310 x 450 x 480 mm
Bảo hành 2 năm

3.200.000

Thương hiệu: Eurokit EC VIP.35
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá để dao thớt gia vị inox hộp ray giảm chấn
Chất liệu: Inox
Kích thước 310 x 450 x 480 mm
Bảo hành 2 năm

3.350.000

Thương hiệu: Eurokit HL.40
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá để dao thớt gia vị inox nan dẹt ray giảm chấn
Chất liệu: Inox 304
Kích thước 365 x 450 x 480 mm
Bảo hành 2 năm

2.600.000

Thương hiệu: Eurokit EU.30
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá để dao thớt nan tròn
Chất liệu: Inox
Kích thước 270x 450 x 480 mm
Bảo hành 2 năm

2.300.000

Thương hiệu: Eurokit GK012C
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa cố định 2 tầng
Chất liệu: IInox 304
Kích thước phủ bì: 600/700/800/900 mm
Bảo hành 24 tháng

1.720.000

Thương hiệu: Eurokit GK012A
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa cố định 3 tầng
Chất liệu: IInox 304
Kích thước phủ bì: 600/700/800/900 mm
Bảo hành 24 tháng

3.400.000

Thương hiệu: Eurokit GK012B
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa cố định 3 tầng
Chất liệu: IInox 304
Kích thước phủ bì: 600/700/800/900 mm
Bảo hành 24 tháng