Thiết kế căn hộ 56m2 2 phòng ngủ a Huy Vinhomes Central Park

Tên công trình: Thiết kế căn hộ 56m2 2 phòng ngủ a Huy Vinhomes Central Park

Địa điểm : Vinhomes Central Park

Hạng mục : Phòng khách, phong ăn, phòng ngủ, WC

Diện tích: 56m2

Phong cách: Tối giản

Chủ đầu tư: Anh Huy

Thiết kế căn hộ 56m2 2 phòng ngủ a Huy Vinhomes Central Park 11 Thiết kế căn hộ 56m2 2 phòng ngủ a Huy Vinhomes Central Park 12 Thiết kế căn hộ 56m2 2 phòng ngủ a Huy Vinhomes Central Park 13 Thiết kế căn hộ 56m2 2 phòng ngủ a Huy Vinhomes Central Park 14 Thiết kế căn hộ 56m2 2 phòng ngủ a Huy Vinhomes Central Park 15 Thiết kế căn hộ 56m2 2 phòng ngủ a Huy Vinhomes Central Park 16 Thiết kế căn hộ 56m2 2 phòng ngủ a Huy Vinhomes Central Park 17 Thiết kế căn hộ 56m2 2 phòng ngủ a Huy Vinhomes Central Park 18 Thiết kế căn hộ 56m2 2 phòng ngủ a Huy Vinhomes Central Park 19

Đánh giá bài viết
0906.764.333