Thiết kế nội thất căn hộ 3 phòng ngủ chị Ngọc Quận 2

Tên công trình: Thiết kế căn hộ 3 phòng ngủ của chị Ngọc Quận 2

Địa điểm : Hoàng Anh River View

Hạng mục : Phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng học, WC

Diện tích: 108m2

Phong cách: Hiện đại luxury

Chủ đầu tư: Chị Ngọc

Thiết kế nội thất căn hộ 3 phòng ngủ chị Ngọc Quận 2 22 Thiết kế nội thất căn hộ 3 phòng ngủ chị Ngọc Quận 2 23 Thiết kế nội thất căn hộ 3 phòng ngủ chị Ngọc Quận 2 24 Thiết kế nội thất căn hộ 3 phòng ngủ chị Ngọc Quận 2 25 Thiết kế nội thất căn hộ 3 phòng ngủ chị Ngọc Quận 2 26 Thiết kế nội thất căn hộ 3 phòng ngủ chị Ngọc Quận 2 27 Thiết kế nội thất căn hộ 3 phòng ngủ chị Ngọc Quận 2 28 Thiết kế nội thất căn hộ 3 phòng ngủ chị Ngọc Quận 2 29 Thiết kế nội thất căn hộ 3 phòng ngủ chị Ngọc Quận 2 30 Thiết kế nội thất căn hộ 3 phòng ngủ chị Ngọc Quận 2 31 Thiết kế nội thất căn hộ 3 phòng ngủ chị Ngọc Quận 2 32 Thiết kế nội thất căn hộ 3 phòng ngủ chị Ngọc Quận 2 33 Thiết kế nội thất căn hộ 3 phòng ngủ chị Ngọc Quận 2 34 Thiết kế nội thất căn hộ 3 phòng ngủ chị Ngọc Quận 2 35 Thiết kế nội thất căn hộ 3 phòng ngủ chị Ngọc Quận 2 36 Thiết kế nội thất căn hộ 3 phòng ngủ chị Ngọc Quận 2 37 Thiết kế nội thất căn hộ 3 phòng ngủ chị Ngọc Quận 2 38 Thiết kế nội thất căn hộ 3 phòng ngủ chị Ngọc Quận 2 39 Thiết kế nội thất căn hộ 3 phòng ngủ chị Ngọc Quận 2 40 Thiết kế nội thất căn hộ 3 phòng ngủ chị Ngọc Quận 2 41

Đánh giá bài viết
0906.764.333